2010-11

Bestyrelsen 2010-2011
Formand: Michael Clemmensen – Ulvsundvej 1F
Kasserer: Lone Olsgaard – Ulvsundvej 1i
Torben Jerlach – Ulvsundvej 10
Titi Hasselriis – Ulvsundvej 3
Steen Jensen – Granvej 4
Suppleant: Peter Hofman-Bang – Ulvsundvej 8
Supplenat: Thomas Olsen, Hasselvej 12


Referat fra Generalforsamlingen den 21. maj 2011 – LÆS HER. Bemærk at der blev vedtaget tilføjelser til ordensreglementet –LÆS HER.

Indkaldelse til Generalforsamling 2011 – LÆS HER.
 Godkendt regnskab 2010 – LÆS HER. Bestyrelsens beretning for 2010 – LÆS HER.
BEMÆRK. Der er den 25. april kommet et tillægspunkt til dagsordenen – LÆS HER.

Referat af bestyrelsesmøde den 23. april 2011. LÆS HER.

Brev af 8. april fra Naturstyrelsen Nykøbing F vedr dispensation til Vordingborg kommunes genplantning af matr 1 gn, LÆS HER– kortbilag LÆS HER.

Referat af bestyrelsesmøde den 19. februar 2011. LÆS HER.

Svar fra Statsforvaltningen Sjælland vedrørende deklarationens status som offentligretlig servitut LÆS HER.

Referat af bestyrelsesmøde den 9. januar 2011. LÆS HER.

Mail af 10. december 2010 til Miljøcenter Nykøbing F vedr Vordingborgs Kommunes svar af 9. december –  LÆS HER.

Mail af 9. december 2010 fra Vordingborg Kommune vedr afslag på udarbejdelse af lokalplan – LÆS HER.

Referat af bestyrelsesmøde den 20. november 2010 – LÆS HER.
Bemærk at der er en del underdokumenter til referatet – se nedenfor.

Brev af 28. november 2010 til Miljøcenter Nykøbing F: Vedr. høring over Vordingborg kommunes ansøgning om retlig lovliggørelse af plantevalg – LÆS HER.

Mail af 26. november 2010 fra Miljøcenter Nykøbing F: Vedr. høring over Vordingborg kommunes ansøgning om retlig lovliggørelse af plantevalg – LÆS HER.

Brev af 23. november 2010 til Vordingborg Kommune: Vedrørende kommunens afslag på anmodning om udarbejdelse af lokalplan – LÆS HER.

Brev af 23. november 2010 til Miljøcenter Nykøbing F: Klage over Vordingborg kommune – beplantningsbæltet på Kalvehave Færgegaard – LÆS HER.

Brev af 23. november 2010 til Statsforvaltningen: Afslag på indbringelse af Vordingborg kommune for det kommunale tilsyn – LÆS HER.

Brev af 19. november 2010 fra Statsforvaltningen: Afslag på indbringelse af Vordingborg kommune for det kommunale tilsyn – LÆS HER.

Brev af 10. november 2010 fra Vordingborg Kommune til Miljøcenter Nykøbing F: Ansøgning om retlig lovliggørelse af plantevalg – LÆS HER, se bilag LÆS HER.

Brev af 3. november 2010 til Miljøcenter Nykøbing F: Klage over Vordingborg kommune – beplantningsbæltet på Kalvehave Færgegaard – LÆS HER.

Brev af 3. november 2010 til Statsforvaltningen: Indbringelse af Vordingborg kommune for det kommunale tilsyn – LÆS HER.

Mail af 26. september 2010 til Vordingborg Kommune: Forespørgsel i forbindelse med afslag på udarbejdelse af lokalplan for Kalvehave Færgegaard – LÆS HER.

Brev af 15. september 2010 fra Vordingborg Kommune: Afslag på udarbejdelse af lokalplan for Kalvehave Færgegaard – LÆS HER.

Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2010 – LÆS HER.

Miljø- og Klimaudvalgets afslag af 31/8-2010 vedrørende forespørgsel om lokalplan for fællesarealet – LÆS HER.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. juli 2010 – LÆS HER.

Brev af 7. juli 2010 til Miljøcenter Nykøbing F om ikke at arbejde videre med en en supplerende deklaration på foreningens fællesareal – LÆS HER.

Klage af 7. juli 2010 til Miljøcentret over kommunens overtrædelse af naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse – LÆS HER.

Anmodning af 7. juli til Vordingborg kommune om at foranledige en lokalplansproces igangsat for Kalvehave Færgegaard – LÆS HER.

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. juni 2010 – LÆS HER.

  Sidst opdateret d. 16 december 2022 af admin