2012-13

Bestyrelsen 2013-2014
Formand og sekretær: Martin Sønderholm – Ulvsundvej 15
Kasserer: Alex Jensen – Ulvsundvej 1G
Helle Skov – Egevej 10
Irene Ravn Sørensen – Birkevej 8
Suppleant: Helle Thunø – Egevej 9
Suppleant: Peter Hofman-Bang – Ulvsundvej 8


14. juni 2014: Godkendt referat af generalforsamling kan hentes HER.
2. maj 2014: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 24. maj kl 10:00 – 12:00 i Sejlklubbens lokaler, Kalvehave Havn.
Dagsorden i.h.t. vedtægterne (kan hentes HER):

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Skriftlig beretning kan hentes HER.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning.
  Revideret regnskab for 2013 kan hentes HER. Budget for 2014 og 2015 kan hentes HER.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
 5. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt evt. vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5.
 6. Valg til bestyrelsen; a) formand, b) øvrige bestyrelse.
  Martin Sønderholm genopstiller som formand.
  Alex Jensen genopstiller til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

17. marts 2014: Referat af bestyrelsesmøde.
LÆS HER (pdf-fil).Dagsorden:
1: Orientering om  aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
2: Godkendelse af regnskab 2013
3: Vedligeholdelse af dræn
4: Beplantningsbæltet
5: Mødeplan for resten af året – Generalforsamling 201423. oktober 2013: Orientering om beskæring af beplantningsbæltet
Mandag d. 21. oktober blev første etape i foreningens vedligeholdelsesplan for beplantningsbæltet sat i værk. Som en start var det nødvendigt at skære beplantningen ud for Granvej 10 tilbage til sin oprindelige position så den nu flugter med de øvrige hegn ud mod engen.Ud for Granvej 10 havde hegnet erfterhånden bredt sig halvt ud i engen, og det viste sig ikke muligt at bevare nogle af de fremskudte, selvsåede buske for på den måde at give et mere bølget præg på beplatningsbæltet – dog er grenoverhænget over den gamle bænk forsøgt bevaret. På kort sigt ville disse buske se umotiverede ud og på længere sigt betyde en forøget udgift i forbindelse med den fortsatte vedligeholdelse. Der er således fokuseret på at skabe et ensartet præg langs beplantningsbæltet i denne omgang – i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningen i maj.En så kraftig tilbageskæring som her er blevet foretaget kan se voldsom ud – men træer og buske gror trods alt hurtigt i Kalvehave, så vi behøver nok ikke vente så længe igen på at det ser pænt og frodigt ud igen.Der vil i øvrigt på et lidt senere tidspunkt blive foretaget rodfræsning af de buske der stod ude på engarealet således at  vi kan klippe græsset næste år uden gener – men pas indtil videre på at I ikke falder over stubbene.9. oktober 2013: Referat af konstituerende bestyrelsesmøde.
LÆS HER ( pdf-fil).Dagsorden for mødet:

 • Orientering om bestyrelsesarbejdet for de ny medlemmer
 • Konstituering af bestyrelse
 • Status økonomi (Alex)
 • Foreningens dræn – vedligeholdelse
 • Planlægning af vejgennemgang  (beskæring)
 • Igangsættelse af vedligeholdelse af plantebæltet
 • Foreningsarrangement
 • Mødeplan for året – inkl bestyrelsesmiddagen
 • Evt

<strong1/2013-06-13_gf_2013_godkendt_referat.pdf\”>LÆS HER (pdf-fil).22 april 2013:  Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag d. 11. maj 2013 kl.10:00 
i Sejlklubbens Klubhus, Kalvehave Havn.DagsordenLÆS HER (pdf-fil)
Bestyrelsens beretning 
(dateret 7 april 2013), LÆS HER (pdf-fil).
Revideret regnskab for 2012 LÆS HER (pdf-fil).
Bestyrelsens forslag til vedligeholdelse af beplantningsbæltet, LÆS HER (pdf-fil).
Det skal afsættes 12.500 kr om året til dette – dette vil fremgå af budget som forelægges ved generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til budget for 2014 LÆS HER (pdf-fil).28. juni og 4. august 2012: Referat af bestyrelsesmøderMulighed for betaling af medlemskontinget via PBS samt undersøgelse om drænering af Ny Pilevej er nødvendig.. LÆS HER (pdf-fil).19. maj 2012: Referat af konstituerende bestyrelsesmøde. LÆS HER (pdf-fil).

  Sidst opdateret d. 16 december 2022 af admin