2016-17

Bestyrelsen 2016-2017
Formand og sekretær: Martin Sønderholm, Ulvsundvej 15
Næstformand: Pia Fris Laneth, Birkevej 5
Kasserer: Alex Jensen – Ulvsundvej 1G
Marianne Frandsen – Bøgevej 9
Peter Hofman-Bang – Ulvsundvej 8
Der var ingen medlemmer på suppleantposterne efter august 2016.


Referat fra generalforsamlingen d. 25. maj 2017 kan hentes HER.

Generalforsamling den 25. maj 2017
Dagsorden efter vedtægterne – indkaldelsen kan hentes HER.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Bestyrelsen har udarbejdet en udførlig beretning, der giver en grundig gennemgang af baggrunden for anerkendelsessøgsmål mod to grundejere i foreningen, samt forløbet processen.
Beretningen kan hentes HER.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning.
Revideret regnskab kan hentes HER.
Budgetoversigt for 2017-18 kan hentes HER.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt evt. vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5.
6. Valg til bestyrelsen; a) formand, b) øvrige bestyrelse
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant. 10. Eventuelt.

Bestyrelsesmøde den 15. april 2017 – hent referat HER.
Dagsorden:
1: Generalforsamling
2: Regnskab 2016
3: Foreningens anerkendelsessøgsmål
4: Etablering af udsigtskiler
5: Vedligeholdelse af beplantningsbæltet
6: Reparation af nedgangene til stranden
7: Passage langs stranden
8: Foreningsfest

Bestyrelsesmøde den 2. februar 2017 – hent referat HER.
Dagsorden
1. Godkendelse af regnskab til forelæggelse for revisorer.
2. Vejreparationen samt opsætning af nye skilte.
3. Skader ifm. vinterens stormflod, samt beslutning om nødvendige reparationstiltag.
4. Vedligeholdelse af dræn.
5. Beslutning om omfang af kommende beskæring af beplantningsbæltet i forlængelse af efterårets besigtigelse, herunder evt. etablering af ønskede udsigtskiler.
6. Orientering om status på foreningens anerkendelsessøgsmål.
7. Fastlæggelse af dato for generalforsamling.
8. Eventuelt.
9. Næste møde.

Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2016 – hent referat HER.
Dagsorden

1: Besigtigelse af foreningens fællesarealer og dræn
2: Status på foreningens anerkendelsessøgsmål
3: Status på foreningens økonomi
4: Eventuelt og næste møde

Bestyrelsesmøde den 22. august 2016 – hent referat HER.
Dagsorden
1. Korte meddelelser
2. Regnskab – oversigt over restancer
3. Anerkendelsessøgsmål vedr. beskæring af beplantningsbæltet
4. Plantebæltet – fastlæggelse af procedure for vedligeholdelse
5. Græsslåning på upassede/uslåede grunde – klipning af hæk mod vej
6. Fjernelse af døde træer og affald på stranden
7. Fastlæggelse af årets mødert

Konstituerende bestyrelsesmøde den 14. maj 2016
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand og sekretær: Martin Sønderholm
Kasserer: Alex Jensen
Stedfortrædende formand: Pia Fris Laneth.

  Sidst opdateret d. 15 december 2022 af admin