2017-18

Bestyrelsen 2017-2018
Formand og sekretær: Martin Sønderholm, Ulvsundvej 15
Næstformand: Pia Fris Laneth, Birkevej 5
Kasserer: Alex Jensen – Ulvsundvej 1G
Peter Hofman-Bang – Ulvsundvej 8
René Skjold – Egevej 11
1. suppleant: Stina Fussing – Ulvsundvej 29
2. suppleant: Dorte Nielsen – Ulvsundvej 24

 


Referat fra generalforsamlingen d. 26. maj 2018 kan læses HER.
Rettelse til referat jfr. referat fra bestyrelsesmødet d. 9/6-2018:
Side 7, 2. afsnit:
“René Skjold gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen i 2017 godkendte et budget på 30.000 kr. til posten, men forsynede netop denne post med den note, at beløbet kunne rettes.”
skal rettes til:
“René Skjold gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen i 2017 godkendte et budget på 30.000 kr. til posten, men at beløbet skulle henføres som en note”.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard
lørdag den 26. maj 2018, kl. 10.00, Sejlklubbens lokaler, Kalvehave Havn

Dagsorden i henhold til vedtægterne

  1. Valg af dirigent.
   2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – skriftlig beretning kan findes på foreningens hjemmeside 1 uge før generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning kan hentes HER
  2. René Skjolds beretnig kan hentes HER
   3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning (HENT HER).
   4. Behandling af indkomne forslag (HENT HER)
   5. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget (HENT HER), herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt evt. vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5.
   Bestyrelsen foreslår, at der indføres et gebyr på 250 kr. for udsendelse af inkassovarsel.
   6. Valg til bestyrelsen – Peter og Pia er på valg
   7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
   8. Valg af 2 revisorer.
   9. Valg af revisorsuppleant.
   10. 50-års jubilæumsfest!
   11. Eventuelt.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
lørdag den 26. maj 2018, kl. 11.30, Sejlklubbens lokaler, Kalvehave Havn

 

  1. Valg af dirigent.
   2. Behandling af forslag videresendt til beslutning fra den ordinære generalforsamling

 

Bestyrelsesmøde den 25. marts 2018
Referat kan hentes HER.
Dagsorden
:
1: Orientering landsrettens afgørelse i ankesagen mod grundejerforeningen vedr. byrettens dom i anerkendelsessøgsmålet.
Se dommen HER.
2: Forelæggelse af revideret budget for 2018 i forlængelse af byrets- og landsretsdommen.
3: Dræn
4: Vedligeholdelse af beplantningsbælte og eng.
5: Henstilling vedr. parkering i rabatten
6: Orientering omkring Fibias nedlægning af rør til fibernet.
7: Indsendte forslag fra medlemmerne til drøftelse på generalforsamlingen.
8: Praktisk forberedelse af generalforsamlingen.
9: Andet
10: Næste møde


Bestyrelsesmøde den 20. januar 2018
Referat kan hentes HER.
Efterskrift vedr konsekvenserne af anerkendelsessøgsmålet kan hentes HER
Dagsorden
1: Orientering om status på dommen i anerkendelsessøgmålet.
2: Godkendelse af regnskab 2017 samt budget 2018 og 2019.
3: Vedligeholdelse af beplantningsbæltet.
4: Etablering af fibernet i foreningens område.
5: Status på foreningens dræn.
6: Generalforsamlingsdato.
7: Eventuelt.

Bestyrelsesmøde den 12. december 2017
Referat kan hentes HER
Dagsorden:
1: Retsafgørelse i anerkendelsessagen
2: Dræn etc
3: Vedligeholdelse af beplantningsbæltet
4: Fibernet i foreningen
5: Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 30. september 2017
Referat kan hentes HER.
Dagsorden:

1:Diskussion af advokat Stig Nielsens svar på bestyrelsens forespørgsel vedr. René Skjolds
forslag til forlig i foreningens anerkendelsessøgsmål

Bestyrelsesmøde den 2. september 2017
Referat kan hentes HER.
Dagsorden:

10:00 – 11:00: Den årlige besigtigelsestur i foreningen – veje, eng, beplantningsbælte og dræn.
Derefter møde fra kl. 11:00 – 12:30.

1: Siden sidst:
A: Gennemgang og reparation af dræn.
B: Henvendelse fra et medlem vedr. formandens beretning på generalforsamlingen om håndhævelse af ordensreglementets regler for slåning af grunde og vejrabatter.
C: Kantmarkeringer langs vejene – opfølgning på generalforsamlingen 2015.

2: Beskæring af beplantningsbælte – omfang og tidspunkt. Den forrige bestyrelses beslutning om at en foretage sideværts beskæring af dele af beplantningsbæltet, som var planlagt i det tidligste forår, måtte aflyses på grund af meget fugtigt vejr og efterfølgende forårstravlhed hos entreprenøren.

3: Anerkendelsessøgsmålet.
A: Anonyme bidrag til foreningen.
B: Orientering om det videre forløb i anerkendelsessøgsmålet.
C: Diskussion af Renés læg til revideret vedligeholdelsesplan.


Bestyrelsesmøde den 5. juni 2017
Dagsorden:
1: Videre forløb af anerkendelsessøgsmålet set i lyset af resultatet af generalforsamlingen.
Læs referat samt orientering om efterfølgende hændelser i løbet af juni HER.


Konstituerende bestyrelsesmøde den 27. maj 2017

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand og sekretær: Martin Sønderholm
Stedfortrædende formand: Pia Fris Laneth
Kasserer: Alex Jensen.

  Sidst opdateret d. 20 december 2022 af admin