2019-20

Bestyrelsen 2019-20

Formand og sneudvalg: Peter Hofman-Bang, Ulvsundvej 8,
e-post: formand@gfkalvehavefg.dk.
Kasserer og sneudvalg: Alex Jensen, Ulvsundvej 1G, tlf. 2161 7205,
e-post: kasserer@gfkalvehavefg.dk
Stedfortrædende formand og sekretær: Peter Tygesen, Birkevej 5
Webmaster: Martin Sønderholm – Ulvsundvej 15
Dorte Nielsen, Ulvsundvej 24
Suppleanter: Stina Fussing, Ulvsundvej 29 og Morten Rand Jensen, Ny Pilevej 5Referat af generalforsamling den 27. juni 2020 kan hentes HER

Indkaldelse til generalforsamling den 27. juni 2020
Bestyrelsen opfordrer medlemmer, som har forhøjet risiko for at smitte eller at blive smittet med Covid-19 til ikke at deltage men at benytte sig af muligheden for at afgive fuldmagt.

Dagsorden i henhold til vedtægterne (kan også hentes HER):

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – skriftlig beretning for det forløbne år kan findes HER.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning
  Kan hentes HER .
 4. Behandling af indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag
 5. Fremlæggelse til godkendelse af forslag til budget (kan hentes HER), herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt evt. vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk.5.
  Bestyrelsen foreslår uændrede beløb, henholdsvis 600, 250, 100, 200 og 0 kroner.
  Under dette punkt vil bestyrelsen gøre særskilt rede for de tanker, der ligger bag forslaget om at øge budgetposten til reparation og vedligeholdelse af vejafvandingen fra kr. 20.000 til 50.000.
 6. Valg til bestyrelsen.
  a) formand: Formanden blev i 2019 valgt for to år og er således ikke på valg.
  b) øvrige bestyrelse Alex Jensen og Peter Tygesen er på valg og begge er villige til genvalg.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Ingen af suppleanterne er på valg
 8. Valg af 2 revisorer – Marianne Damgaard og Susanne Edvardsen er på valg og begge er villige til genvalg
 9. Valg af revisorsuppleant – Titi Hasselriis er på valg og er villig til genvalg
 10. Eventuelt

Bestyrelsesmøde den 26. juni 2020
Hent referat HER

Dagsorden

 1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 13. april 2020
 2. Generalforsamling lørdag d. 27/6-2020
 3.  Økonomi og kontingentopkrævningssystem
 4.  Hjemmesiden
 5. Grundejerforeningens faste anlæg:
  a. Veje
  b. Dræn
  c. Græsslåning
  d. Trapper, bænke og skraldespande
  e. Beplantningsbæltet og udkigskiler.
  f. Skræntbeplantning og stranden
  g. Badebro
  h. Sydsjællandsleden8.Bestyrelseshåndbog, drøftelse af vedhæftet oplæg
 6. Eventuelt
 7. Næste møde

 
Bestyrelsesmøde den 23. april 2020
Hent referat HER

Dagsorden

 1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2020
 2. Generalforsamling 2020, fastlæggelse af dato mv.
 3.  Økonomi samt nyt kontingentopkrævningssystem. Regnskab og budget
 4.  Hjemmesiden
 5. Grundejerforeningens faste anlæg:
  a. Veje
  b. Dræn
  c. Græsslåning
  d. Trapper, bænke og skraldespande
  e. Beplantningsbæltet og udkigskiler.
  f. Skræntbeplantning og stranden
  g. Badebro
  h. Sydsjællandsleden8.Bestyrelseshåndbog, drøftelse af vedhæftet oplæg
 6. Bestyrelseshåndbog
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

Bestyrelsesmøde den 18. januar 2020
Hent referat HER

Dagsorden:
1.  Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 24. august 2019
2.  Generalforsamling 2020, fastlæggelse af dato mv.
3.  Økonomi samt nyt kontingentopkrævningssystem. Regnskab og budget
4.  Hjemmesiden
5.  Borgerhenvendelser om beskæring på kommunens areal drøftes
6.  Henvendelse fra grundejer om skraldespande og vejforhold
7.  Grundejerforeningens faste anlæg:
a. Veje
b. Dræn
c. Græsslåning
d. Trapper, bænke og skraldespande
e. Beplantningsbæltet og udkigskiler.
f. Skræntbeplantning og stranden
g. Badebro
h. Sydsjællandsleden8.Bestyrelseshåndbog, drøftelse af vedhæftet oplæg
9.   Eventuelt
10. Næste møde
Bestyrelsesmøde den 24. august 2019
Hent referat HER

Dagsorden:
1. Referat af bestyrelsesmøde 15. juni 2019
2. Generalforsamlingerne 18. maj 2019 – referat udsendt 24. juni. Vedlagt forslag til svar på René Skjolds indsigelse.
3. Økonomi
4. Hjemmesiden
5. Grundejerforeningens faste anlæg:
a. Veje
b. Dræn
c. Græsslåning
d. Trapper, bænke og skraldespande
e. Beplantningsbæltet og udkigskiler.
f. Skræntbeplantning og stranden
g. Badebro
h. Sydsjællandsleden
6. Eventuelt: Vedlagt oplæg til bestyrelseshåndbog til principiel drøftelse, ikke detaljeret gennemgang, den tager vi sidenhen.
7. Næste møde
8. Rundgang i foreningen
9. Ca. 13:00 møde med ejeren af Egevej 14 om udkigskile (ikke alle deltager)

Bestyrelsesmøde den 15. juni 2019
Hent referat HER

Dagsorden:
1. Referat af bestyrelsesmøderne 22. april og 18. maj
2. Generalforsamlingerne 18. maj 2019
3. Økonomi
4. Hjemmesiden
5. Grundejerforeningens faste anlæg
6. Eventuelt
7. Næste møde inkl. rundgang i foreningen


Konstituerende bestyrelsesmøde den 18. maj 2019
Bestyrelsen konstituerede sig som vist på toppen af siden.

  Sidst opdateret d. 15 december 2022 af admin