2020-21

Bestyrelsen 2020-21

Formand og sneudvalg: Peter Hofman-Bang, Ulvsundvej 8,
e-post: formand@gfkalvehavefg.dk.
Kasserer og sneudvalg: Alex Jensen, Ulvsundvej 1G, tlf. 2161 7205,
e-post: kasserer@gfkalvehavefg.dk
Stedfortrædende formand og sekretær: Peter Tygesen, Birkevej 5
Webmaster: Martin Sønderholm – Ulvsundvej 15
Dorte Nielsen, Ulvsundvej 24
Suppleanter: Stina Fussing, Ulvsundvej 29 og Morten Rand Jensen, Ny Pilevej 5


Referat af generalforsamling lørdag d. 26. juniHENT HER

Indkaldelse til generalforsamling lørdag d. 26. juni kl. 10-12.
Sejlklubbens Ulvsunds klubhus – Kalvehave Havn

Generalforsamlingen afholdes efter myndighedernes retningslinjer:
– Coronapas vil blive kontrolleret ved indgangen.
Medlemmer uden Coronapas vil ikke kunne deltage og henvises til at benytte sig af muligheden for at afgive fuldmagt.
– Der skal bæres mundbind/visir når deltagerne ikke sidder ned.
– Der skal være mindst 1 meter mellem de siddende og mindst 2 m2 pr. deltager.
– Der vil være håndsprit samt vand og sæbe til rådighed.
Bestyrelsen vil løbende følge evt. ændringer af reglerne. Vi forventer, at deltagerantallet ikke vil overstige 50.


Dagsorden HENT HER:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Skriftlig beretning findes HER.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning. HENT HER
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen stiller to forslag til ændring af ordensreglerne HENT HER.

5. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5. HENT HER.
Bestyrelsen foreslår uændrede beløb, henholdsvis 600, 250, 100, 200 og 0 kroner.

6. Valg til bestyrelsen
a) formand. Peter Hofman-Bang er på valg og er villig til genvalg
b) øvrige bestyrelse: Dorte Z. Nielsen og Martin Sønderholm er på valg – begge er villige til genvalg

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.Morten Rand Jensen er villig til genvalg.
8. Valg af 2 revisorer. Ikke på valg i år
9. Valg af revisorsuppleant.Ikke på valg i år
10. Eventuelt.

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 29. maj 2021 – LÆS HER
– Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2021
– Generalforsamling
– Økonomi
– Grundejerforeningens faste anlæg
– Information fra Vordingborg kommune, Lokalrådet, Havneudvalget mfl.
– Eventuelt

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. marts 2021 – LÆS HER
– Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 21. november 2020
– Generalforsamling
– Økonomi
– Hjemmesiden
– Grundejerforeningens faste anlæg
– Bestyrelseshåndbogen
– Information fra Vordingborg kommune, Lokalrådet, Havneudvalget mfl.
– Eventuelt

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. november 2020 – LÆS HER
– Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 19. september
– Næste års generalforsamling
– Økonomi
– Hjemmesiden
– Grundejerforeningens faste anlæg
– Bestyrelseshåndbogen
– Eventuelt

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. september 2020 – LÆS HER
– Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 26. juni
– Opfølgning på generalforsamling 27. juni.
– Økonomi
– Hjemmesiden
– Grundejerforeningens faste anlæg
– Bestyrelseshåndbogen
– Eventuelt

14. august 2020 – Opfølgning vedr. generalforsamlingen d. 27. juni
– Hastighedsmåling på vejene
– Løse hunde på badebro og strand
– Indskærpelse af ordensreglementet
LÆS HER

  Sidst opdateret d. 15 december 2022 af admin