2022-23

Bestyrelsen 2022-23
Peter Hofman-Bang, Ulvsundvej 8 (formand og sneudvalg), e-post: formand@gfkalvehavefg.dk; Dorte Nielsen, Ulvsundvej 24 (kasserer), e-post: kasserer@gfkalvehavefg.dk; Peter Tygesen, Birkevej 5, (stedfortrædende formand og sekretær); Martin Sønderholm, Ulvsundvej 15 (webmaster); Morten Rand Jensen, Ny Pilevej 5 (sneudvalg); Suppleanter: Berit Grue, Ulvsundvej 12 og Per Seier, Ulvsundvej 1E


1. juni 2023: Referat af generalforsamling d. 27. maj 2023 – LÆS HER

11. maj 2023: Indkaldelse til generalforsamling. Sejlklubbens Ulvsunds klubhus, Kalvehave Havn lørdag d. 27. maj kl. 10:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år kan hentes HER
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning. Hent regnskab 2022 HER.
4. Behandling af indkomne forslag.Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne inden for vedtægternes tidsfrist.
A) Bestyrelsen foreslår at ændre ordensreglementet, således at følgende parentes i punkt 5 om støj udgår: ”(dvs. oktober til marts med undtagelse af efterårsferien, juleferien og påsken som angivet ovenfor)”
Begrundelse: Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at parentesen kan være vildledende, idet den ikke uddyber reglerne for perioden april til september, hvor kraftigt støjende arbejde er tilladt alle dage mellem 8 og 16 med undtagelse af de oplistede ferieperioder. Se gældende ordensreglement HER.
B) Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at forøge indeværende års budget for vedligeholdelse af dræn fra kr. 20.000 til kr. 70.000, således at der kan etableres et ”overflade-dræn” i Ulvsundvejs vestside fra nr. 7 til nr. 13 for at opfange overfladevand, der kommer fra marken og som ved kraftig regn overskyller Ulvsundvej.
5. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5.
Bestyrelsen foreslår at nedsætte kontingentet for 2024  fra kr. 600 til kr. 500 og at holde de øvrige beløb uændrede, henholdsvis 250, 100, 200 og 0 kroner. Forslaget er indarbejdet i budgettet som kan hentes HER.
6. Valg til bestyrelsena) formand. Peter Hofman-Bang er på valg i år og er villig til genvalg
b) øvrige bestyrelse: Martin Sønderholm og Dorte Z. Nielsen er på valg. Begge er villige til genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Berit Grue er på valg og villig til genvalg.
8. Valg af 2 revisorer. Marianne Damgaard og Susanne Edvardsen er ikke på valg.
9. Valg af revisorsuppleant. Vicki Endsgaard er på valg og villig til genvalg.
10. Eventuelt. Herunder evt. ønsker til en sommerudflugt for foreningens medlemmer.

5. maj 2023: Referat af bestyrelsesmøde – LÆS HER

14. januar  2023: Referat af bestyrelsesmøde – LÆS HER

Dagsorden:

 1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 29. november
 2. Generalforsamling 2023
 3. Økonomi
 4. Hjemmesiden
 5. Grundejerforeningens faste anlæg
 6. Bestyrelseshåndbogen
 7. Information fra Vordingborg Kommune, Lokalforum, Havneudvalget mfl.Herunder info om oprettelse af anpartsselskab til drift at købmandsbutik i Brugsens nuværende bygning
 8. Eventuelt
 9. Næste møde

29. november  2022: Referat af bestyrelsesmøde – LÆS HER 

Dagsorden:

 1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 21. august.
 2. Generalforsamling 2023
 3. Økonomi
 4. Hjemmesiden
 5. Grundejerforeningens faste anlæg
 6. Bestyrelseshåndbogen
 7. Information fra Vordingborg Kommune, Lokalforum, Havneudvalget mfl.
 8. Eventuelt
 9. Næste møde

21. august 2022: Referat af bestyrelsesmøde – LÆS HER

Dagsorden:

 1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 2. juli.
 2. Generalforsamling
 3. Økonomi
 4. Hjemmesiden
 5. Grundejerforeningens faste anlæg
 6. Bestyrelseshåndbogen
 7. Information fra Vordingborg Kommune, Lokalforum, Havneudvalget mfl.
 8. Eventuelt
 9. Årlig rundgang i foreningen
 10. Næste møde

2. juli 2022: Referat af bestyrelsesmøde – LÆS HER 

Dagsorden:

 1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 14. maj.
 2. Økonomi
 3. Hjemmesiden
 4. Grundejerforeningens faste anlæg
 5. Bestyrelseshåndbogen
 6. Information fra Vordingborg Kommune, Lokalforum, Havneudvalget mfl.
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

  Sidst opdateret d. 18 februar 2024 af admin