Bestyrelsen 2023-24
Peter Hofman-Bang, Ulvsundvej 8 (formand og sneudvalg), e-post: formand@gfkalvehavefg.dk; Dorte Nielsen, Ulvsundvej 24 (kasserer), e-post: kasserer@gfkalvehavefg.dk; Peter Tygesen, Birkevej 5, (stedfortrædende formand og sekretær); Martin Sønderholm, Ulvsundvej 15 (webmaster); Morten Rand Jensen, Ny Pilevej 5 (sneudvalg); Suppleanter: Berit Grue, Ulvsundvej 12 og Per Seier, Ulvsundvej 1E


3. maj 2024: Indkaldelse til generalforsamling d. 18, maj 2024, kl. 10:00, Sejklubben, Kalvehave Havn
Hent indkaldelsen HER.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  Hent beretningen HER
Skriftlig beretning kan findes på foreningens hjemmeside en uge før generalforsamlingen.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning. Hent regnskab HER.
4. Behandling af indkomne forslag.
Fra Stina Fussing, Ulvsundvej 29 er indkommet dette forslag:
”Jeg vil foreslå, at man i udstykningen lægger en plan for hvordan man i fællesskab kan sikre, at vi ikke svømmer over”.
5. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5. 
a) Bestyrelsen foreslår at øge budgetposten for dræn i 2024 med 60.000 kr. og at justere enkelte andre budgetposter som vist i vedhæftede budget, som også omfatter budget for 2025. Både dette forslag og det efterfølgende forslag b) er indarbejdet i budgettet, som kan hentes HER.
Begrundelse: Efter spuling og TV-undersøgelse er der identificeret tre steder, hvor vores afvandingsledninger bør repareres. Se referat af bestyrelsesmøderne 29. januar og 30. april, som vil blive uddybet på generalforsamlingen.
b) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 500 og at holde de øvrige beløb uændrede, henholdsvis 250, 100, 200 og 0 kroner for indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr og vederlag til bestyrelsen.
6. Valg til bestyrelsen
a) formand. Peter Hofman-Bang er ikke på valg i år.
b) øvrige bestyrelse: Peter Tygesen og Morten Rand Jensen er på valg. Begge er villige til genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Per Seier er på valg og er villig til genvalg som 2. suppleant. Berit Grue er ikke på valg.
8. Valg af 2 revisorer. Marianne Damgaard og Susanne Edvardsen er begge på valg og begge er villige til genvalg.
9. Valg af revisorsuppleant. Vicki Endsgaard er ikke på valg.
10. Eventuelt. Herunder evt. ønsker til en sommerudflugt for foreningens medlemmer

 
30. april 2024: Referat af bestyrelsesmødeLÆS HER

29. januar 2024: Referat af bestyrelsesmøde – LÆS HER

5. november 2023: Referat af bestyrelsesmøde – LÆS HER

  Sidst opdateret d. 11 maj 2024 af admin