Dagsorden:

1: Orientering om  aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
2: Godkendelse af regnskab 2013
3: Vedligeholdelse af dræn
4: Beplantningsbæltet
5: Mødeplan for resten af året – Generalforsamling 2014
 

  Sidst opdateret d. 10 december 2022 af admin