2014-15

Bestyrelsen 2014-2015
Formand og sekretær: Martin Sønderholm – Ulvsundvej 15
Kasserer: Alex Jensen – Ulvsundvej 1G
Helle Skov – Egevej 10
Irene Ravn Sørenen – Birkevej 8
Pia Fris Laneth – Birkevej 5
Suppleant: Helle Thunø – Egevej 9
Suppleant: Peter Hofman-Bang – Ulvsundvej 8


Referat fra generalforsamlingen lørdag den 23. maj kan hentes HER.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10:00 i Sejlklubbens lokaler, Kalvehave Havn.
Indkaldelsen med dagsorden kan hentes HER.

Mødet indledes med et indlæg ved skovfoged Jens Rasmussen, der redegør for hvordan beplantningsbæltet vil blive vedligeholdt.

Dagsordenspunkter i.h.t. vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Skriftlig beretning kan hentes HER.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning.
Hent revideret regnskab  for 2014 HER og forslag til budget for 2015-16 HER.
4. Behandling af indkomne forslag.
A: Bestyrelsen fremsætter forslag om revideret ordensreglement (vedlagt) således at det afspejler at foreningen har en vedligeholdelsesplan for beplantningsbæltet mod kysten. Derudover mindre ændringer. Forslaget kan hentes HER.
B: Keld Rasmussen, Granvej 11, foreslår at: “bestyrelsen tager initiativ til at få renset og ryddet op på stranden. Den er efterhånden helt ufremkommelig på grund af væltede træer og gamle grene. Det vil derfor være rart at få ryddet op, så stranden kan bruges igen.”
C: Peter Hofman-Bang, Ulvsundvej 8, har stillet forslag om at der opsættes vejnavneskilte for enden af vejene der fører ned mod engen, således at man fra engen kan se hvilken vej, den lille sti fører op til. Det foreslås at skiltene sættes ud for den yderste række træer i beplantningsbæltet.
5. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt evt. vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5.
6. Valg til bestyrelsen; a) formand, b) øvrige bestyrelse.
a) Martin Sønderholm er på valg og genopstiller som formand.
b) Alex Jensen (kasserer) er på valg og genopstiller.
Irene Ravn Sørensen er på valg, men genopstiller ikke.
Helle Skov udtræder af bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Helle Thunø og Peter Hofman-Bang blev valgt i 2014 og er derfor ikke på valg
8. Valg af 2 revisorer.
Anne-Dorthe Gierløff er på valg og genopstiller
Jolanta Laursenblev valgt i 2014 er derfor ikke på valg
9. Valg af revisorsuppleant.
Titi Hasselriis blev valgt i 2014 er derfor ikke på valg
10. Eventuelt.

23. januar 2015 Bestyrelsesmøde. Referatet kan læses HER.

 1. Godkendelse af regnskab 2014
 2. Status for vedligeholdelsen af plantebæltet
 3. Vejgennemgang etc
 4. Generalforsamling
 5. Efterfølgende kommentarer

18. november 2014 Bestyrelsesmøde. Referatet kan læses HER.

 1. Vedligeholdelsespligten for plantebæltet – Redegørelse
 2. Status for vedligeholdelsen af plantebæltet

14. oktober 2014: Bestyrelsesmøde. Referatet kan læses HER.

 1. Vedligeholdelsespligten for plantebæltet
  Se berigtigelse i referatet fra den 18/11
 2. Status for vedligeholdelsen af plantebæltet

27. august 2014: Bestyrelsesmøde. Referat kan læses HER.
Dagsorden:

 1. Konstituering
 2. Orientering om aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
 3. Manglende vedligeholdelse af beplantning ud mod vej etc.
 4. AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD – Brand i foreningen
 5. Græsslåning af engen
 6. Meddelelser fra kassereren
 7. Ordensreglementet
 8. Beplantningsbæltet
 9. Bestyrelsesmiddag

  Sidst opdateret d. 15 december 2022 af admin