2021-22

Bestyrelsen 2021-22

Peter Hofman-Bang, Ulvsundvej 8 (formand og sneudvalg)
e-post: formand@gfkalvehavefg.dk
Alex Jensen, Ulvsundvej 1G (kasserer og sneudvalg)
e-post: kasserer@gfkalvehavefg.dk
Peter Tygesen, Birkevej 5, (stedfortrædende formand og sekretær)
Martin Sønderholm, Ulvsundvej 15 (Webmaster)
Dorte Nielsen, Ulvsundvej 24

Suppleanter: Morten Rand Jensen, Ny Pilevej 5 og Berit Grue, Ulvsundvej 12


14. maj 2022: Generalforsamling – Læs referatet HER
Afholdes kl. 10 i Sejlklubben Ulvsunds klubhus, Kalvehave Havn

Dagsorden i.h.t vedtægterne – Hent her:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Hent her.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning. Hent her.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag inden for vedtægternes tidsfrist.
5. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5.  Hent her.
Bestyrelsen foreslår uændrede beløb, henholdsvis 600, 250, 100, 200 og 0 kroner.
6. Valg til bestyrelsen.
a) Formand. Peter Hofman-Bang er ikke på valg i år.
b) Øvrige bestyrelse: Peter Tygesen og Alex Jensen er på valg. Peter Tygesen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Morten Rand Jensen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Berit Grue blev i 2021 valgt for 2 år. Hvis Morten Rand Jensen bliver valgt til bestyrelsen, skal der vælges en ny suppleant.
8. Valg af 2 revisorer. Marianne Damgaard og Susanne Edvardsen er på valg – begge er villige til genvalg.
9. Valg af revisorsuppleant. Vicki Endsgaard blev valgt i 2021 og er derfor ikke på valg.
10. Eventuelt.

18. marts 2022: Referat af bestyrelsesmøde – LÆS HER

Dagsorden:

 

 1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 21. august.
 2. Generalforsamling
 3. Økonomi
 4. Hjemmesiden
 5. Grundejerforeningens faste anlæg
 6. Bestyrelseshåndbogen
 7. Information fra Vordingborg Kommune, Lokalrådet, Havneudvalget mfl.
 8. Eventuelt
 9. Næste møde

18. december 2021: Referat af bestyrelsesmøde – LÆS HER 

Dagsorden:

 1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 21. august.
 2. Generalforsamling
 3. Økonomi
 4. Hjemmesiden
 5. Grundejerforeningens faste anlæg
 6. Bestyrelseshåndbogen
 7. Information fra Vordingborg Kommune, Lokalrådet, Havneudvalget mfl.
 8. Eventuelt
 9. Næste møde

 

21. august 2021: Referat af bestyrelsesmøde – LÆS HER
Dagsorden:

 1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 29. maj.
 2. Generalforsamling
 3. Økonomi
 4. Hjemmesiden
 5. Grundejerforeningens faste anlæg
 6. Bestyrelseshåndbogen
 7. Information fra Vordingborg Kommune, Lokalrådet, Havneudvalget mfl.
 8. Eventuelt
 9. Næste møde
 10. Årlig rundgang og tilsyn med plantebælte

 

24. juli 2021: Foreningen arrangerer rundvisning på radarstationen i Stensved – LÆS MERE HER

  Sidst opdateret d. 20 december 2022 af admin