Hent referat her.

Dagsorden

1. Godkendelse af regnskab til forelæggelse for revisorer.
2. Vejreparationen samt opsætning af nye skilte.
3. Skader ifm. vinterens stormflod, samt beslutning om nødvendige reparationstiltag. 4. Vedligeholdelse af dræn.
5. Beslutning om omfang af kommende beskæring af beplantningsbæltet i forlængelse af efterårets besigtigelse, herunder evt. etablering af ønskede udsigtskiler.
6. Orientering om status på foreningens anerkendelsessøgsmål.
7. Fastlæggelse af dato for generalforsamling
8. Eventuelt.
9. Næste møde.

  Sidst opdateret d. 10 december 2022 af admin